top of page

Hulp aan Slachtoffers

Rebelz helpt slachtoffer van loverboys en seksueel grensoverschrijdend gedrag met uiteenlopende vragen. Slachtoffers zijn niet alleen meisjes of vrouwen, maar kunnen ook jongens of mannen zijn. Naast de kennis van deze specifieke problematiek heeft Rebelz ook specifieke kennis en ervaring in het werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme of ontwikkelingsstoornis.

Loverboy of Pooier

Rebelz biedt ondersteuning aan slachtoffers en hun netwerk van loverboys. De ondersteuning is op maat en sluit aan bij de keuzes van het slachtoffer. Ook als het slachtoffer nog niet de keus heeft kunnen maken om weg te gaan bij de loverboy, kan Rebelz samen met het

slachtoffer en/of het netwerk kijken hoe wel tot deze keuze te komen.

Voor slachtoffers moet de toekomst weer een uitdaging zijn en perspectief bieden.

De ondersteuning richt zich op een stevig netwerk bouwen rond het slachtoffer, waarbij Rebelz uitgaat van de eigen kracht van het slachtoffer en het netwerk, met daarbij (tijdelijke)ondersteuning van professionals.

Praktische ondersteuning richt zich op o.a:

- Toeleiden naar passende hulpverlening, opvang of ambulant (indien nodig)

- Toeleiden/begeleiden naar school/werk/financiële ondersteuning

- Ondersteunen van het netwerk, hoe om te gaan met deze specifieke problematiek

- Begeleiden en ondersteunen in contacten met politie en justitie.

Ondersteuning vanuit Rebelz is ambulant, maar 24/7 bereikbaar en inzetbaar

Seksueel grensoverschrijdend gedrag via social media

Dagelijks worden we geconfronteerd met slachtoffers van seksueel grensoverschijdend gedrag via social media als Facebook, Instagram, Whats App en Chatsites. Hierbij gaat het veelal over het versturen van naaktfoto's(Sexting) en het benaderd worden via internet door een (

onbekende en jonger voordoende)volwassene voor het hebben van seks( Grooming).

Rebelz helpt bij praktische vragen, maar begeleidt slachtoffers ook in het voorkomen van nieuwe soortgelijke situaties. Internet en Social Media moet immers weer leuk zijn en blijven.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Jongeren, maar ook volwassenen worden niet alleen slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag middels het internet of social media. Helaas vindt seksueel grensoverschrijdend gedrag ook plaats binnen relaties, of in andere vormen van contact.

Rebelz begeleidt en ondersteunt slachtoffers om seksueel weerbaar te worden, zodat de kans op herhaling tot het minimale beperkt wordt. het begeleidingstraject is systeem gericht. Dit betekent dat ook het netwerk van het slachtoffer betrokken wordt in het traject.

Rebelz biedt geen therapie, maar zal waar nodig doorverwijzen.

Vraag om meer 

informatie of bel 06-

34065480

Naam*

E-mailadres*

Bericht*

bottom of page