top of page

U hebt inmiddels kunnen lezen dat ik achter het masker van Rebelz zit.

U hebt over mij kunnen lezen wat mij drijft om met Rebelz te beginnen en waar ik voor sta.

maar waar heb ik mijn expertise opgedaan?

Ik werk sinds 1986 in de zorg en hulpverlening.

Ik ben begonnen als Z-verpleegkundige binnen een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Na

enkele jaren met veel plezier gewerkt te hebben, heb ik de overstap gemaakt naar de jeugdzorg en ben als groepsleidster gaan werken voor een instelling waar lvg-jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen tijdelijk verbleven, vrijwillig omdat het thuis even niet meer ging of gedwongen omdat de rechter dit voor hen beslist had. in deze periode kreeg ik veel te maken met jongeren die het slachtoffer of soms dader waren van seksueel grensoverschrijdend gedrag of slachtoffer van een loverboy. Toen heb ik al besloten om hier in de toekomst meer mee te gaan doen. In die tijd wist ik nog niet op welke manier.

Na een periode van werken binnen 24-uurs zorginstellingen heb ik de overstap gemaakt naar ambulante ondersteuning, toen SPD nu MEE

Hier heb ik de kans gekregen om vele verschillende functies te bekleden en mijn wens om met slachtoffers , maar ook met daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag en slachtoffers van loverboys te werken en mij hierin te specialiseren. Vanuit deze expertise werk ik nu alweer vanaf 2009 met heel veel plezier en samen met veel collega's uit verschillende organisaties voor de ketenaanpak loverboys/jeugdprostitutie in Noord Oost Gelderland.

De basis opleidingen voor mijn kennis zijn:

* Z-verpleegkundige

* HBO-SPH

* VDO psychopathologie ( post hbo)

* VDO seksuologische hulpverlening en diversiteit (post hbo)

* VDO casemanagement bij multiproblem gezinnen (post hbo)

* KOT (kortdurende oplossingsgerichte therapie)

* Post HBO bestrijding Mensenhandel

Hiernaast heb ik nog tal van korte trainingen en studiedagen gevolgd om mijzelf te blijven ontwikkelen en de nieuwste ontwikkelingen te blijven volgen. Dit om slachtoffers en het netwerk zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, ongewenst (seksueel ) gedrag te kunnen stoppen en vooral ook nieuwe slachtoffers helpen te voorkomen.

Jolanda Bergsma

bottom of page