top of page

Wat kan Rebelz voor Organisaties en Instellingen betekenen

Gemeenten

Loverboy-problematiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet alleen een grote steden problematiek. Jongeren van kleinere gemeenten gaan naar school in naastgelegen grotere gemeenten en steden

waardoor ze in aanraking kunnen komen met grote steden problematiek. Daarnaast komt op dit moment het meeste seksueel grensoverschrijdende gedrag voort uit contacten via internet en social media. Het internet en social media zijn overal, dus ook in uw gemeente. Rebelz helpt het onzichtbare, zichtbaar te maken door:

* Ketensamenwerking: Organiseren van een aanpak middels ketensamenwerking. Hierbij staat de problematiek centraal en niet de werkwijze van organisaties en instellingen. Hierbij is aandacht voor preventie, (potentiële) slachtoffers en dader

* Zorgcoördinatie/casemanagement: Rebelz biedt zorgcoördinatie/casemanagement in complexe casuïstiek. Naast het coördineren van zorg, ondersteunt Rebelz ook het slachtoffer en haar/zijn netwerk.

* Preventie: Rebelz organiseert lokale preventieactiviteiten voor jongeren, ouders en professionals

* Advisering/consultatie: Rebelz adviseert gemeenten bij de aanpak en het voorkomen van slachtoffers van loverboys en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

* Uitstapproject prostituees: Rebelz zet uitstapprogramma's prostituees op en voert deze uit

Onderwijsinstellingen

Rebelz kan onderwijsinstellingen op verschillende manieren ondersteunen. Rebelz heeft naast kennis van het reguliere onderwijs, specifieke kennis van het speciaal onderwijs

* seksuele weerbaarheid: Rebelz adviseert of ondersteunt in het

opzetten van een leerlijn seksuele weerbaarheid, waarin kennis van

seksualiteit en seksuele vorming in de diverse leerjaren aan bod komt.

* Project/Thema bijeenkomsten: Rebelz organiseert, ondersteunt of adviseert bij Projecten en Thema bijeenkomsten over onderwerpen als loverboys, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit, seksualiteit 2.0 (internet en social media), voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel

* Protocollering: Rebelz ondersteunt en adviseert in het maken van een handelings protocol bij seksueel grens overschrijdend gedrag

hulpverleningsorganisaties/Sociaal-Wijkteams

Rebelz kan hulpverleningsorganisaties en sociaal-wijkteams op verschillende manieren ondersteunen bij vragen of situaties van loverboy-problematiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

* Deskundigheidsbevordering: Het geven van workshops en trainingen over signaleren , handelen bij Loverboy problematiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit en jongeren, seksualiteit en een beperking.

* Consultatie en Advies: Consultatie en Advies geven in complexe situaties waarbij het gaat om loverboy-problematiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag als: seksueel misbruik, naaktfoto's, grooming of pedofilie

* zorgcoördinatie/casemanagement: bieden van zorgcoördinatie/casemanagement In samenwerking met een instelling of sociaal wijkteam in complexe situaties van loverboy-problematiek of seksueel grens overschrijdend gedrag. Hierbij richt Rebelz zich specifiek op deze problematiek , zodat andere betrokkenen zich kunnen blijven richten op de veelal andere bijkomende hulpvragen zodat deze niet stagneren.

Vraag om meer 

informatie

Naam*

E-mailadres*

Bericht*

bottom of page